LichVietNam.Vn

22 THỨ TƯ Ngày Nước sạch Thế giới
Đừng dùng điện thoại. Người ta hiếm khi sẵn sàng trả lời nó. Hãy dùng thi ca. Jack Kerouac
icon con giap Mao 1

Ngày hoàng đạo

Năm Quý Mão

Tháng Ất Mão

Ngày Kỷ Mão

5 : 2 : 23

Giờ Đinh Mão

Tiết khí: Xuân phân

THÁNG HAI

Giờ Hoàng Đạo

Giáp Tý (23h-1h)

Bính Dần (3h-5h)

Đinh Mão (5h-7h)

Canh Ngọ (11h-13h)

Tân Mùi (13h-15h)

Quý Dậu (17h-19h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2023

Xem
Tháng 3 năm 2023
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 10/2
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
17 26
18 27
19 28
20 29
21 30
22 1/2
23 2
24 3
25 4
26 5
27 6
28 7
29 8
30 9
31 10
Hoàng đạo Hắc đạo

Bài viết về Tử vi

Bài viết về Cung hoàng đạo

Bài viết về Phong thủy

Bài viết về Tướng số

Bài viết về Giấc mơ - điềm báo

Bài viết về Bài viết khác