Con số may mắn hôm nay 7/11/2022 theo năm sinh: Chọn ngay con số HỢP TUỔI của bạn!

Đăng bởi: Chu Tước

1. Con số may mắn trong ngày 7/11/2022 cho tuổi Tị

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965

Ất Tị Hỏa Nam 8 01 68 35
Nữ 7 47 72 26

1977

Đinh Tị Thổ Nam 5 64 31 18
Nữ 1 89 90 57

1989

Kỷ Tị Mộc Nam 2 71 44 69
Nữ 4 94 05 31

19412001

Tân Tị Kim Nam 5 8 22 15 89 53 90 47
Nữ 17 59 63 90 14 28 72

1953

Quý Tị Thủy Nam 2 05 28 89
Nữ 4 96 33 51
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Tị có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên xuất hành theo hướng hoàng đạo.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy học hỏi người có kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hãy có cách đầu tư khôn ngoan.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Nhiều người chủ động hợp tác với bạn
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Xác lập được vị thế của mình.

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thìn

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964

Giáp Thìn Hỏa Nam 9 44 96 23
Nữ 6 51 10 38

1976

Bính Thìn Thổ Nam 6 72 26 65
Nữ 9 91 34 49

1988

Mậu Thìn Mộc Nam 3 82 51 03
Nữ 3 27 77 94

19402000

Canh Thìn Kim Nam 6 9 60 49 05 86 11 23
Nữ 9 6 37 10 59 27 87 76

1952

Nhâm Thìn Thủy Nam 3 57 44 08
Nữ 3 93 15 66
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Thìn có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không nên dễ dãi trong các mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy chỉ dành thời gian cho người xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhận được sự tin tưởng của cấp trên.
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

3. Số cát lành cho tuổi Sửu

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985

Ất Sửu Kim

Nam

6

81 33 29

Nữ

9

07 65 57

1997

Đinh Sửu Thủy

Nam

3

91 42 38

Nữ

3 55 10 69

1949 2009

Kỷ Sửu Hỏa

Nam

6 9 62 49 73 90 12 05

Nữ

9 6

12 36 57 82 91 46

1961

Tân Sửu Thổ

Nam

3

74 49 51

Nữ

3 20 35 86

1973

Quý Sửu Mộc

Nam

9

44 91 25

Nữ

6

57 13 38
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Sửu có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Thu về khoản lời lãi khả quan.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chớ nên hành xử một cách ích kỷ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Khẳng định được vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên.

4. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Mùi

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955

Ất Mùi Kim Nam 9 06 18 24
Nữ 6 45 59 93

1967

Đinh Mùi Thủy Nam 6 38 86 65
Nữ 9 57 22 13

1979

Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 83 40 36
Nữ 3 14 79 55

1991

Tân Mùi Thổ Nam 9 26 30 48
Nữ 6 94 51 02

19432003

Quý Mùi Mộc Nam 3 6 37 50 92 24 63 72
Nữ 3 9 21 60 88 37 15 49
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Mùi có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Phải chịu những tổn thương tình cảm.
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Dễ vướng vào tranh cãi với đồng nghiệp.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Công việc lâm vào bế tắc.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Chú ý cách hành xử và nói năng của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đừng tin theo lời tán tỉnh ngon ngọt.

5. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tý

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

Kim

Nam

7

23

57 82

Nữ

8

43

05 10

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

74

69 98

Nữ

2

35

82 24

1948 2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7 1

58 90

77 14 33 49

Nữ

8 5

15 26

39 94 70 61

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

88

24 15

Nữ

2 37 77 09

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

55

16 64
Nữ 5 93 32 40

Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Tý có điểm gì đặc biệt:

 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Giải quyết thuận lợi các công việc khó khăn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Khẳng định được vị thế của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Hợp tác tốt với mọi người xung quanh.

6. Số cát lành cho tuổi Ngọ

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1954

Giáp Ngọ Kim Nam 1 76 20 94
Nữ 5 32 18 46

1966

Bính Ngọ Thủy Nam 7 60 37 55
Nữ 8 03 92 21

1978

Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 86 63 70
Nữ 2 22 59 15

1990

Canh Ngọ Thổ Nam 1 46 78 33
Nữ 5 17 02 61

19422002

Nhâm Ngọ Mộc Nam 4 7 96 37 15 82 42 74
Nữ 28 51 16 28 95 33 80
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Ngọ có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Dễ gây ra những lỗi sai đáng tiếc.
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nên giữ mình tỉnh táo, làm việc tập trung.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Quan hệ tình cảm không thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Chớ nên gây phiền phức cho người khác.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia.

7. Số phát lộc cho tuổi Mão

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1975

Ất Mão Thủy Nam 7 19 96 55
Nữ 8 28 34 46

1987

Đinh Mão Hỏa Nam 4 67 71 12
Nữ 2 35 59 92

19391999

Kỷ Mão Thổ Nam 7 1 80 73 14 22 63 38
Nữ 8 5 02 29 47 80 72 15

1951

Tân Mão Mộc Nam 4 57 09 24
Nữ 2 69 71 33

1963

Quý Mão Kim Nam 1 18 28 49
Nữ 5 98 35 56
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Mão có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy có lòng đề phòng người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe bạn.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Chớ nên tin tưởng ai quá dễ dàng.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy tâm sự với gia đình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.

8. Con số may mắn hôm nay 7/11/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957

Đinh Dậu Hỏa Nam 7 80 34 92
Nữ 8 25 51 76

1969

Kỷ Dậu Thổ Nam 4 61 40 37
Nữ 2 56 29 83

1981

Tân Dậu Mộc Nam 1 74 05 94
Nữ 5 35 81 46

1993

Quý Dậu Kim Nam 7 98 70 22
Nữ 8 15 55 34

19452005

Ất Dậu Thủy Nam 1 4 49 25 97 16 60 74
Nữ 5 2 58 14 83 40 21 39
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Dậu có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên vội vàng quyết định đầu tư.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Kẻ tiểu nhân tìm cách phá đám bạn.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Phương diện tình cảm có nhiều khởi sắc.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Chớ nên đặt mục tiêu quá cao xa.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được lời bày tỏ của người khác.

9. Số đẹp hôm nay cho tuổi Thân

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956

Bính Thân Hỏa Nam 8 52 18 83
Nữ 7 41 06 64

1968

Mậu Thân Thổ Nam 5 19 96 75
Nữ 1 83 23 40

1980

Canh Thân Mộc Nam 2 76 59 11
Nữ 4 62 37 90

1992

Nhâm Thân Kim Nam 8 03 44 58
Nữ 7 17 89 26

19442004

Giáp Thân Thủy Nam 2 5 95 28 61 73 13 40
Nữ 4 1 38 44 91 12 69 54
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Thân có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Gia đình chính là nơi chốn để bạn nghỉ ngơi.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nhận được sự ủng hộ của người thân.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy lắng nghe người khác nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Công việc dễ lâm vào cảnh bế tắc.
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không biết cách tiếp thu ý kiến của người khác.

10. Số đại phát cho tuổi Tuất

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

19462006

Bính Tuất Thổ Nam 9 61 93 02
Nữ 6 27 75 51

1958

Mậu Tuất Mộc Nam 6 40 16 28
Nữ 9 87 33 64

1970

Canh Tuất Kim Nam 3 91 42 15
Nữ 3 56 68 35

1982

Nhâm Tuất Thủy Nam 9 01 24 70
Nữ 6 36 81 45

1994

Giáp Tuất Hỏa Nam 9 3 78 90 31 08 59 15
Nữ 6 3 63 31 42 28
27 89
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Tuất có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Công việc chồng chất khiến bạn mệt mỏi.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Người ấy luôn sẵn sàng thay đổi vì bạn.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy học cách tâm sự với người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng.
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Công việc gặp phải khúc mắc.

11. Con số may mắn hôm nay 7/11/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974

Giáp Dần Thủy Nam 8 50 18 64
Nữ 7 27 83 92

1986

Bính Dần Hỏa Nam 5 44 72 13
Nữ 1 86 02 38

1998

Mậu Dần Thổ Nam 2 91 52 24
Nữ 4 31 65 49

19502010

Canh Dần Mộc Nam 5 8 63 72 11 23 50 01
Nữ 1 7 29 55 92 38 17 40

1962

Nhâm Dần Kim Nam 2 08 47 83
Nữ 4 30 15 59
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Dần có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Vượt qua mọi khó khăn trong công việc.
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Quan hệ xã giao phát triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tìm được người tâm đầu ý hợp.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nhiều người nhận ra ưu điểm của bạn.

12. Số may mắn cho tuổi Hợi

NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNH NGŨ HÀNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi Hỏa Nam 5 39 08 44
Nữ 1 86 15 67

1959

Kỷ Hợi Mộc Nam 5 54 47 90
Nữ 1 26 78 13

1971

Tân Hợi Kim Nam 2 49 92 32
Nữ 4 01 52 79

1983

Quý Hợi Thủy Nam 8 93 31 21
Nữ 7 48 16 03

1947 2007

Đinh Hợi Thổ Nam 8 2 57 13 84 29 60 47
Nữ 7 4 89 27 57 62 44 90
Tử vi hôm nay 7/11/2022 tuổi Hợi có điểm gì đặc biệt:
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Đồng tiền chảy vào túi bạn đều đều.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nhận được sự yêu mến của khách hàng.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có cơ hội gặp gỡ quý nhân.
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Không phải lo lắng nhiều về công việc.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Sắp xếp công việc thực hiện phù hợp.

12.1. * Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 7/11/2022 theo tuổi:

Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 8/11/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Việt Nam!

Related News