Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào? Đọc ngay để đón cát tránh hung

Đăng bởi: Chu Tước

1. Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào?

Như đã nói ở trên, ngày Tam Nương hàng tháng là ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch, là ngày xấu cần tránh trong tháng. Vào những ngày này, người dân kiêng tiến hành những việc quan trọng, việc đại sự như cưới gả, động thổ, làm nhà, khai trương… để tránh tai ương đi theo, xui rủi vây hãm.

Đểxem ngày tốt xấu, dưới đây Lịch Việt Nam đã liệt kê chi tiết những ngày Tam Nương 2020 theo từng tháng dương lịch, bạn đọc chỉ cần theo dõi bảng là có thể nắm được những ngày xấu cần tránh trong tháng.

1.1. Ngày Tam Nương tháng 1/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 1/1/2020 Ngày 7 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 7/1/2020 Ngày 13 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 12/1/2020 Ngày 18 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 16/1/2020 Ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 21/1/2020 Ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Hợi
Ngày 27/1/2020 Ngày 3 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 31/1/2020 Ngày 7 tháng 1 năm Canh Tý

1.2. Ngày Tam Nương tháng 2/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 6/2/2020 Ngày 13 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 11/2/2020 Ngày 18 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 15/2/2020 Ngày 22 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 20/2/2020 Ngày 27 tháng 1 năm Canh Tý
Ngày 25/2/2020 Ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 29/2/2020 Ngày 7 tháng 2 năm Canh Tý

1.3. Ngày Tam Nương tháng 3/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 6/3/2020 Ngày 13 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 11/3/2020 Ngày 18 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 15/3/2020 Ngày 22 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 20/3/2020 Ngày 27 tháng 2 năm Canh Tý
Ngày 26/3/2020 Ngày 3 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 30/3/2020 Ngày 7 tháng 3 năm Canh Tý

1.4. Ngày Tam Nương tháng 4/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 5/4/2020 Ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 10/4/2020 Ngày 18 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 14/4/2020 Ngày 22 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 19/4/2020 Ngày 27 tháng 3 năm Canh Tý
Ngày 25/4/2020 Ngày 3 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 29/4/2020 Ngày 7 tháng 4 năm Canh Tý

1.5. Ngày Tam Nương tháng 5/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 5/5/2020 Ngày 13 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 10/5/2020 Ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 14/5/2020 Ngày 22 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 19/5/2020 Ngày 27 tháng 4 năm Canh Tý
Ngày 25/5/2020 Ngày 3 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 29/5/2020 Ngày 7 tháng 4 nhuận năm Canh Tý

1.6. Ngày Tam Nương tháng 6/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 4/6/2020 Ngày 13 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 9/6/2020 Ngày 18 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 13/6/2020 Ngày 22 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 18/6/2020 Ngày 27 tháng 4 nhuận năm Canh Tý
Ngày 23/6/2020 Ngày 3 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 27/6/2020 Ngày 7 tháng 5 năm Canh Tý

1.7. Ngày Tam Nương tháng 7/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 3/7/2020 Ngày 13 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 8/7/2020 Ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 12/7/2020 Ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 17/7/2020 Ngày 27 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 23/7/2020 Ngày 3 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 27/7/2020 Ngày 7 tháng 6 năm Canh Tý

1.8. Ngày Tam Nương tháng 8/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 2/8/2020 Ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 7/8/2020 Ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 11/8/2020 Ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 16/8/2020 Ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý
Ngày 21/8/2020 Ngày 3 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 25/8/2020 Ngày 7 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 31/8/2020 Ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý

1.9. Ngày Tam Nương tháng 9/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 5/9/2020 Ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 9/9/2020 Ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 14/9/2020 Ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý
Ngày 19/9/2020 Ngày 3 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 23/9/2020 Ngày 7 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 29/9/2020 Ngày 13 tháng 8 năm Canh Tý

1.10. Ngày Tam Nương tháng 10/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 4/10/2020 Ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 8/10/2020 Ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 13/10/2020 Ngày 27 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 19/10/2020 Ngày 3 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 23/10/2020 Ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 29/10/2020 Ngày 13 tháng 9 năm Canh Tý

1.11. Ngày Tam Nương tháng 11/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 3/11/2020 Ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 7/11/2020 Ngày 22 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 12/11/2020 Ngày 27 tháng 9 năm Canh Tý
Ngày 17/11/2020 Ngày 3 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 21/11/2020 Ngày 7 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 27/11/2020 Ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý

1.12. Ngày Tam Nương tháng 12/2020 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 2/12/2020 Ngày 18 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 6/12/2020 Ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 11/12/2020 Ngày 27 tháng 10 năm Canh Tý
Ngày 16/12/2020 Ngày 3 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 20/12/2020 Ngày 7 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 26/12/2020 Ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 31/12/2020 Ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý

2. Ngày Tam Nương là ngày gì?

Cùng Lịch Việt Nam tìm hiểu Ngày Tam Nương là ngày gì trước nhé. Tam Nương ở đây chiết tự có nghĩa là 3 người phụ nữ. Ngày Tam Nương tương truyền chính là ngày mà 3 nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Muội Hỷ – 3 người phụ nữ xinh đẹp “hồng nhan họa thủy” làm 3 triều đại sụp đổ – sinh ra và qua đời.Chỉ là 3 người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại khiến cho các ông vua mê đắm trong sắc dục, chẳng màng tới giang sơn, cuối cùng hủy hoại cả 3 triều đại huy hoàng rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc.Dân gian cho rằng đó là những người mang tới tai họa, xui rủi nên cực kỳ kiêng kỵ ngày sinh và ngày mất của 3 nàng, gọi chung những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 hàng tháng là ngày Tam Nương.

3. Ngày Tam Nương nên kiêng kỵ điều gì?

nhung-dieu-kieng-ky-ngay-tam-nuong

Nên kiêng kỵ gì trong ngày Tam Nương? Dân gian cho rằng, Tam Nương là ngày xấu, trong ngày làm gì cũng xui xẻo: “Ngày mùng 3, mùng 7 đầu tháng, ngày 13, 18 giữa tháng, ngày 22, 27 cuối tháng, làm việc mưu sự bất thành, đón dâu cưới gả tuyệt tự, động thổ nhà không người ở, xây nhà chưa xong đã làm tang sự, đi thuyền dễ lật thuyền, làm quan nhậm chức khó có đường về quê.”Vậy ngoài những điều đã nói ở trên thì trong ngày Tam Nương nên tránh làm gì?– Kiêng làm chuyện đại sự: Đại sự ở đây là cưới hỏi, động thổ xây dựng, khai trương mở cửa hàng hay ký kết hợp đồng. Người ta cho rằng ngày này cưới hỏi thì dễ ly tán, làm nhà thì gia đình dễ lục đục, mở hàng thì ế ẩm, ký kết buôn bán thì thua lỗ… – Kiêng đi giữa đường: Ngày Tam Nương không nên đi lại nghênh ngang giữa đường để tránh tai nạn giao thông hay tai bay vạ gió nào khác.– Kiêng quan hệ vợ chồng: Làm chuyện nam nữ trong ngày Tam Nương là phạm tội dâm ô, sắc dục…– Kiêng cãi cọ, đánh nhau: Trong ngày Tam Nương nhiều năng lượng xấu, nếu không kiểm soát bản thân thì dễ gây họa tày đình.– Kiêng sinh con: Vì ngày Tam Nương vốn dĩ là ngày sinh và ngày mất của 3 người phụ nữ mang danh “hồng nhan họa thủy” nên người ta cho rằng sinh con vào ngày này dễ mang theo xui xẻo, con trẻ có vận số không tốt.Tuy nhiên, những điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương nói trên đều là những lời dân gian đồn thổi, không hề có căn cứ khoa học cũng chẳng có ví dụ thực tế. Các cụ ta cũng có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, sợ mang điều xấu thì cứ kiêng kỵ, tránh đi là hơn, còn nếu sự đặng chẳng đừng thì cẩn trọng mà hành sự, bởi “Đức năng thắng số”, sống tốt ở đời thì chẳng lo vận xui luôn đeo bám. Đây là tín ngưỡng tâm linh, chớ nên mù quáng mà lợi bất cập hại.

Related News