LichVietNam.Vn

23 THỨ BẢY Tiết Thu phân
Cáo già không ưa người dạy học. Thomas Fuller
icon con giap Than 9

Ngày hắc đạo

Năm Quý Mão

Tháng Tân Dậu

Ngày Giáp Thân

9 : 2 : 55

Giờ Kỷ Tị

Tiết khí: Bạch lộ

THÁNG TÁM

Giờ Hoàng Đạo

Giáp Tý (23h-1h)

Ất Sửu (1h-3h)

Mậu Thìn (7h-9h)

Kỷ Tị (9h-11h)

Tân Mùi (13h-15h)

Giáp Tuất (19h-21h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2023

Xem
Tháng 9 năm 2023
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 17/7
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 1/8
16 2
17 3
18 4
19 5
20 6
21 7
22 8
23 9
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
29 15
30 16
Hoàng đạo Hắc đạo

Kết quả xổ số