LichVietNam.Vn

2 THỨ NĂM Hội phết Hiền Quan
Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác. Anatole France
icon con giap Mao 12

Ngày hắc đạo

Năm Quý Mão

Tháng Giáp Dần

Ngày Tân Mão

9 : 19 : 23

Giờ Quý Tị

Tiết khí: Đại hàn

THÁNG MỘT

Giờ Hoàng Đạo

Mậu Tý (23h-1h)

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Đinh Dậu (17h-19h)

LỊCH VẠN NIÊN NĂM 2023

Xem
Tháng 2 năm 2023
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1 11/1
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
11 21
12 22
13 23
14 24
15 25
16 26
17 27
18 28
19 29
20 1/2
21 2
22 3
23 4
24 5
25 6
26 7
27 8
28 9
Hoàng đạo Hắc đạo

Bài viết về Tử vi

Bài viết về Cung hoàng đạo

Bài viết về Phong thủy

Bài viết về Tướng số

Bài viết về Giấc mơ - điềm báo

Bài viết về Bài viết khác