Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2024 âm lịch

TỔNG QUAN VỀ PHÉP XEM NGÀY TỐT XẤU QUA NHỊ THẬP BÁT TÚ

Nhị Thập Bát Tú chính là 28 ngôi sao có thật nằm trên bầu trời thuộc Thái Dương hệ, nằm ở gần đường Hoàng Đạo. Nhị Thập Bát Tú phân bố đều ở bốn hướng trên bầu trời. Mỗi hướng có một chòm sao, mỗi chòm sao có bảy ngôi sao.

  • Phương Đông là chòm sao Thanh Long, trong chòm sao này có 7 sao: sao Giác, sao Cang, sao Đê, sao Phòng, sao Tâm, sao Vĩ, sao Cơ.
  • Phương Bắc là chòm sao Huyền Vũ, trong chòm sao này có 7 sao: sao Đẩu, sao Ngưu, sao Nữ, sao Hư, sao Nguy, sao Thất, sao Bích
  • Phương Tây là chòm sao Bạch Hổ, trong chòm sao này có 7 sao: sao Khuê, sao Lâu, sao Vị, sao Mão, sao Tất, sao Chuỷ, sao Sâm.
  • Phương Nam là chòm sao Chu Tước, trong chòm sao này có 7 sao: sao Tỉnh, sao Quỷ, sao Liễu, sao Tinh, sao Trương, sao Dực, sao Chẩn.

Các sao trong Nhị Thập Bát Tú cứ luân phiên theo thứ tự, mỗi sao chủ trị 1 năm, 1 tháng, 1 ngày. Ở đây chúng ta chỉ tính Lực ảnh hưởng của các sao Nhị Thập Bát Tú ở ngày mà thôi. Các sao này có chia thành Cát Tinh (tốt nhiều, hay toàn tốt), Bình Tinh (có việc tốt, có việc xấu), Hung Tinh (xấu nhiều, hay toàn xấu). Do đó chúng ta có thể xem ngày nào thuộc sao nào để noi theo việc hạp của Sao mà làm việc cho được tốt, hay biết việc kỵ của Sao mà kiêng cữ để tránh điều hung hại.

NHỮNG NGÀY TỐT CHO VIỆC CƯỚI HỎI TRONG THÁNG 5 NĂM 2024 XEM THEO NHỊ THẬP BÁT TÚ

Dương lịch
6 Tháng 6
Âm lịch
1 Tháng 5

Ngày Tân Sửu, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ năm: Ngày 06 Tháng 06 Năm 2024 (01/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Đẩu

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: đi thuyền

Ngoại lệ: Sao Đẩu nhằm ngày Sửu thì kỵ mai táng, xuất hành, thừa kế, chia gia tài

Xem chi tiết
Dương lịch
9 Tháng 6
Âm lịch
4 Tháng 5

Ngày Giáp Thìn, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Chủ nhật: Ngày 09 Tháng 06 Năm 2024 (04/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:

Việc nên làm: Xấu mọi việc, không nên làm việc gì.

Việc kiêng làm: mai táng, cưới hỏi, xuất hành, khởi công, kiện tụng, khai trương, trổ cửa, làm thủy lợi

Ngoại lệ: Sao Hư nhằm ngày Thìn thì tốt mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
10 Tháng 6
Âm lịch
5 Tháng 5

Ngày Ất Tị, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ hai: Ngày 10 Tháng 06 Năm 2024 (05/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tị

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Nguy

Việc nên làm: mai táng

Việc kiêng làm: khởi công, gác đòn dông, đi thuyền, trổ cửa, làm thủy lợi

Ngoại lệ: Sao Nguy nhằm ngày Tị thì tốt mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
11 Tháng 6
Âm lịch
6 Tháng 5

Ngày Bính Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ ba: Ngày 11 Tháng 06 Năm 2024 (06/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Mậu Tý, Canh Tý

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Thất

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, đi thuyền, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: Tốt mọi việc, không kiêng việc gì cả.

Xem chi tiết
Dương lịch
12 Tháng 6
Âm lịch
7 Tháng 5

Ngày Đinh Mùi, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ tư: Ngày 12 Tháng 06 Năm 2024 (07/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Bích

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, đi thuyền, khai trương, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: Tốt mọi việc, không kiêng việc gì cả.

Xem chi tiết
Dương lịch
14 Tháng 6
Âm lịch
9 Tháng 5

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ sáu: Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024 (09/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Tân Mão, Ất Mão

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Lâu

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa, làm thủy lợi, đóng giường

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
15 Tháng 6
Âm lịch
10 Tháng 5

Ngày Canh Tuất, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ bảy: Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024 (10/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Vị

Việc nên làm: khởi công, mai táng, cưới hỏi

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
17 Tháng 6
Âm lịch
12 Tháng 5

Ngày Nhâm Tý, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ hai: Ngày 17 Tháng 06 Năm 2024 (12/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Tất

Việc nên làm: khởi công, mai táng, cưới hỏi, khai trương, xuất hành, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
24 Tháng 6
Âm lịch
19 Tháng 5

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ hai: Ngày 24 Tháng 06 Năm 2024 (19/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Trương

Việc nên làm: khởi công, trổ cửa, cưới hỏi, mai táng, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: làm hoặc sửa thuyền, hạ thủy thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
25 Tháng 6
Âm lịch
20 Tháng 5

Ngày Canh Thân, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ ba: Ngày 25 Tháng 06 Năm 2024 (20/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Dực

Việc nên làm: Xấu mọi việc, không nên làm việc gì.

Việc kiêng làm: mai táng, cưới hỏi, khởi công, gác đòn dông, trổ cửa, làm thủy lợi

Ngoại lệ: Sao Dực nhằm ngày Thân thì tốt mọi việc

Xem chi tiết
Dương lịch
26 Tháng 6
Âm lịch
21 Tháng 5

Ngày Tân Dậu, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ tư: Ngày 26 Tháng 06 Năm 2024 (21/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Chẩn

Việc nên làm: mai táng, cưới hỏi, khởi công

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
27 Tháng 6
Âm lịch
22 Tháng 5

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ năm: Ngày 27 Tháng 06 Năm 2024 (22/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Giác

Việc nên làm: thi cử, sinh con, tế tự, cưới hỏi

Việc kiêng làm: mai táng, xây cất mộ phần

Xem chi tiết
Dương lịch
30 Tháng 6
Âm lịch
25 Tháng 5

Ngày Ất Sửu, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Chủ nhật: Ngày 30 Tháng 06 Năm 2024 (25/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Phòng

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi

Việc kiêng làm: Tốt mọi việc, không kiêng việc gì cả.

Xem chi tiết
Dương lịch
2 Tháng 7
Âm lịch
27 Tháng 5

Ngày Đinh Mão, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hoàng đạo

Thứ ba: Ngày 02 Tháng 07 Năm 2024 (27/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tị, Quý Hợi

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Việc kiêng làm: đóng giường, đi thuyền, đóng giường

Xem chi tiết
Dương lịch
3 Tháng 7
Âm lịch
28 Tháng 5

Ngày Mậu Thìn, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ tư: Ngày 03 Tháng 07 Năm 2024 (28/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Canh Tuất, Bính Tuất

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Việc kiêng làm: đóng giường, đi thuyền, đóng giường

Xem chi tiết
Dương lịch
4 Tháng 7
Âm lịch
29 Tháng 5

Ngày Kỷ Tị, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày hắc đạo

Thứ năm: Ngày 04 Tháng 07 Năm 2024 (29/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Đẩu

Việc nên làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, trổ cửa, làm thủy lợi

Việc kiêng làm: đi thuyền

Xem chi tiết
Dương lịch
5 Tháng 7
Âm lịch
30 Tháng 5

Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Ngọ, Năm Giáp Thìn

Ngày bình thường

Thứ sáu: Ngày 05 Tháng 07 Năm 2024 (30/05/2024 Âm lịch)

Mệnh ngày: Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Tuổi xung khắc:

- Xung ngày: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

- Xung tháng: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần

Sao:Ngưu

Việc nên làm: đi thuyền

Việc kiêng làm: khởi công, mai táng, xuất hành, cưới hỏi, khai trương, trổ cửa

Ngoại lệ: Sao Ngưu nhằm ngày Ngọ thì tốt mọi việc

Xem chi tiết

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại