Khổng Minh Thần Toán

Khổng Minh Thần Toán Quẻ

Khổng Minh Thần Toán Quẻ
Lư hương

Đức năng thắng số
Hữu cầu tất ứng
Thành tâm xin một quẻ

Hào Sơ

Hào Nhị

Hào Tam

Hào Tứ

Hào Ngũ

Hào Thượng

Khổng Minh Thần Toán là ai?

Khổng Minh hay còn gọi là Gia Cát Lượng tiên sinh, là nhà quân sư nổi tiếng thời Tam Quốc. Ông được mệnh danh là "Vạn đại quân sư", người "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý". Ông nổi tiếng với khả năng dự đoán về sự dịch chuyển của đất trời, hay tiên tri về vận mệnh tương lai của con người. Tương truyền rằng ông đã phát minh ra nhiều phương pháp bói, gieo quẻ và tự mình áp dụng rất hiệu quả cho mỗi trận đánh.

Gieo quẻ Khổng Minh Thần Toán là gì?

Gieo quẻ Khổng Minh Thần Toán là phương pháp gieo quẻ xin lộc Thánh nhằm cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Khổng Minh Thần Toán có 384 quẻ, mỗi quẻ đều tương ứng với sự việc, và vận mệnh xảy ra trong tương lai sắp tới.

Những lưu ý khi gieo quẻ Khổng Minh Thần Toán

Gieo quẻ Khổng Minh Thần Toán muốn linh ứng, bạn cần thành tâm. Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn

Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

Danh sách các quẻ Khổng Minh Thần Toán

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại