Gieo Quẻ Kinh Dịch

Kinh Dịch

Kinh Dịch
Lư hương

Đức năng thắng số
Hữu cầu tất ứng
Thành tâm xin một quẻ

Hào Sơ

Hào Nhị

Hào Tam

Hào Tứ

Hào Ngũ

Hào Thượng

Kinh dịch là gì?

Kinh dịch là một trong nhữ bộ "Thiên cổ kỳ thư" của văn hóa Trung Hoa. Kinh dịch chính là hệ thống tư tưởng triết học được nghiên cứu dựa trên quy luật bất biến của tạo hóa, sự vận động và biến đổi xoay quanh 3 yếu tố cốt lõi chính là thiên – địa – nhân.

Theo các tài liệu cổ, Kinh dịch có nguồn từ thời vua Phục Hy xuất xử ở Trung Quốc. Và nó được lan tỏa và có sức ảnh hưởng tới trong thời cai trị của nhà Chu. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Kinh dịch đã được bổ sung thêm rất nhiều nội dung, triết lý mới nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như tăng cường thêm những ứng dụng của nó. Đồng thời, Kinh dịch cũng được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như thiên văn, địa lý, mệnh lý học đặc biệt là lĩnh vực quân sự,…

Bói quẻ kinh dịch là gì?

Bói Quẻ kinh dịch là trong những phương pháp mang tính bói toán, dự đoán tương lai dựa trên những nguyên lý từ Kinh dịch. Có 64 quả kinh dịch. Mỗi quẻ tương ứng dự đoán một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Từ đó, Từ kết quả đó, chúng ta có thể luận giải được việc cát - hung trong thời gian sắp tới.

Danh sách các quẻ khi xem bói Kinh Dịch

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại