Xin Xăm Bát Quái

Bát Quái

Bát Quái
Lư hương

Đức năng thắng số
Hữu cầu tất ứng
Thành tâm xin một quẻ

Hào Sơ

Hào Nhị

Hào Tam

Ý nghĩa Bát Quái

Bát quái là hình ảnh tượng trưng, thể hiện qua 8 quẻ, mỗi quẻ gồm 3 hàng, mỗi hàng được ký hiệu bằng nét đứt (hào âm) hoặc nét liền (hào dương). Quy luật biến hóa tuần hoàn của các nét dứt và nét liền giống như sự biến hóa về tính đối xứng của vạn vật, tính tuần hoàn của khí hậu, của thời tiết bốn mùa,…

Bát quái được hình thành từ triết lý âm dương và có mối liên hệ với ngũ hành nên có thể coi đó là một tập hợp đại diện cho những điều mạnh yếu, thiện ác trong cuộc sống con người. Ngoài ra, bộ môn này còn đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy, mệnh lý, đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến triết học thái cực.

Gieo quẻ Bát Quái là gì?

Gieo quẻ Bát Quái là phương pháp gieo quẻ xin lộc Thánh nhằm cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Bát Quái có 8 quẻ, mỗi quẻ đều tương ứng với sự việc, và vận mệnh xảy ra trong tương lai sắp tới.

Danh sách các quẻ Bát Quái

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại