Xin Xăm Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát
Lư hương

Đức năng thắng số
Hữu cầu tất ứng
Thành tâm xin một quẻ

Xin Xăm

Quan Thế Âm Bồ Tát là ai?

Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong 4 vị Bồ Tát cùng với Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Văn Thù Sự Lợi được thờ phụng nhiều tại các nước Phương Đông như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên...

Theo quan niệm tín ngưỡng, Quán Thế Âm Bồ Tát có khả năng "nhìn thấy và nghe thấy" tiếng ai oán, đau khổ của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp hay nói pháp khi cần. Do vậy, Quan Thế Âm được coi là vị Bồ Tát có "Thần lực nhất" so với 3 vị còn lại. Chính vì thế, tại các chùa chiền ta sẽ thấy tượng Phật Bà Quan Âm thường rất lớn.

Xin xăm Quan Thế Âm Bồ Tát là gì?

Xin xăm Quan Thế Âm Bồ Tát là phương pháp gieo quẻ xin lộc Thánh nhằm cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Xăm Quan Thế Âm Bồ Tát có 100 quẻ, mỗi quẻ đều tương ứng với sự việc, và vận mệnh xảy ra trong tương lai sắp tới. Phương pháp này có thể xem được vận mệnh, công danh sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe cho mình trong 1 năm. Từ đó, cho ta những lời khuyên, giúp cho tâm ta an yên hơn.

Những lưu ý khi gieo quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát

Gieo quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát muốn linh ứng, bạn cần thành tâm.

Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn.

Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

Danh sách các quẻ xăm Quan Thế Âm Bồ Tát

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại