Xin Xăm Bà Chúa Xứ

Bà Chúa Xứ

Bà Chúa Xứ
Lư hương

Đức năng thắng số
Hữu cầu tất ứng
Thành tâm xin một quẻ

Xin Xăm

Xin xăm Bà Chúa Xứ là gì?

Xin xăm Bà Chúa Xứ là phương pháp gieo quẻ xin lộc Thánh nhằm cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho bản thân và gia đình. Xăm Bà Chúa Xứ có 100 quẻ, mỗi quẻ đều tương ứng với sự việc, và vận mệnh xảy ra trong tương lai sắp tới. Phương pháp này có thể xem được vận mệnh, công danh sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe cho mình trong 1 năm. Từ đó, cho ta những lời khuyên, giúp cho tâm ta an yên hơn.

Những lưu ý khi gieo quẻ Bà Chúa Xứ

Gieo quẻ Bà Chúa Xứ muốn linh ứng, bạn cần thành tâm.

Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn.

Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

Danh sách các quẻ xăm Bà Chúa Xứ

Xin xăm online

Xin Xăm

Tra cứu SIM Phong Thủy

Nhập số điện thoại